หลักการทำงานของแบตเตอรี่รถยนต์

แบตเตอรี่รถยนต์ แบตเตอรี่รถยนต์ทำหน้าที่สำรองไฟสำหรับใช้ในรถยนต์ ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าขึ้นมาเองได้ โดยทำงานควบคู่กับอุปกรณ์ในรถยนต์อีกชิ้นหนึ่ง เรียกว่า ไดชาร์จ ซึ่งทำหน้าที่ผลิตไฟฟ้าใช้ในรถยนต์และสำรองกลับมาไว้ในแบตเตอรี่ ไดชาร์จทำงานเมื่อเครื่องยนต์ทำงานเท่านั้น ดังนั้นตอนสตาร์ทเครื่องยนต์ จึงใช้ไฟมาจากแบตเตอรี่ล้วนๆ แต่เมื่อเครื่องยนต์ติดแล้ว ไดชาร์จจะทำหน้าที่ผลิตไฟเพื่อเลี้ยงระบบไฟฟ้าทั้งหมดและสำรองไฟกลับมาที่แบตเตอรี่   โดยทั่วไปแบตเตอรี่รถยนต์ ทำหน้าที่จ่ายไฟอยู่ 2 หน้าที่หลักๆ จ่ายไฟสำหรับการสตาร์ทเครื่องยนต์ ซึ่งใช้ไฟจำนวนมากเป็นระยะเวลาสั้นๆ จ่ายไฟไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ในรถยนต์ เช่น ไฟหน้า-หลังรถ วิทยุ ไฟส่องสว่างภายในรถยนต์ ซึ่งจะใช้ไฟจำนวนไม่มาก แต่ถ้าลืมเปิดทิ้งไว้ ก็อาจจะทำให้แบตเตอรี่หมดได้ หลักการทำงานของแบตเตอรี่รถยนต์ แบตเตอรี่รถยนต์โดยทั่วไปจะเป็นชนิดตะกั่วกรด ซึ่งประกอบไปด้วยแผ่นตะกั่วและกรดซัลฟิวริก ซึ่งทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดแรงดันไฟฟ้าขึ้น โดยมีหลักการทำงานดังนี้   1. แบตเตอรี่ทั่วไปมี 6 เซลล์ เซลล์แต่ละเซลล์มีแผ่นตะกั่วสองแผ่น โดยแผ่นแรกทำจากตะกั่วและอีกแผ่นทำมาจากตะกั่วไดออกไซด์ เซลล์แต่ละเซลล์สามารถผลิตพลังงานได้ประมาณ 2 โวลต์ ในแบตเตอรี่รถยนต์ส่วนใหญ่มีเซลล์ 6 เซลล์ ดังนั้นแบตเตอรี่จึงมีแรงดัน 12 โวลต์ 2. แผ่นตะกั่วที่ถูกแช่อยู่ในกรดซัลฟิวริก ก่อให้เกิดปฏิกิริยาระหว่างแผ่น ในทางวิทยาศาสตร์กรดซัลฟิวริกทำหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา 3. […]