วิธีการใช้งาน

 

วิธีการใช้งานเครื่องชาร์จมี 2 แบบ คือ แบบปากคีบ (ต่อไว้แล้วกับเครื่อง) และแบบต่อกับสายไฟตาไก่ (เป็นอุปกรณ์เสริมในกล่อง)

 

1. กรณี่ใช้ปากคีบ

 1. ใช้ปากคีบคีบที่แบตเตอรี่ โดยนำปากคีบสีแดงต่อเข้ากับขั้วบวกของแบตเตอรี่ก่อน หลังจากนั้นใช้ปากคีบสีดำต่อเข้ากับขั้วลบ

 2. เสียบเครื่องชาร์จเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า หลังจากนั้นหน้าจอจะแสดงแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ปัจจุบัน

 3. เลือกโหมดการชาร์จไฟ โดยกดปุ่ม Mode ที่ตัวเครื่อง หลังจากนั้นการชาร์จจะเริ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ

 4. ระหว่างการชาร์จ เครื่องจะระบุแรงดันไฟฟ้าและสัญลักษณ์แสดงการทำงาน

 5. เมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว จะมีสัญลักษณ์ FULL ปรากฎขึ้น

 6. หลังจากใช้งานเสร็จ ให้ทำการถอดสายไฟจากเต้ารับออกก่อน แล้วค่อยถอดปากคีบออกจากแบตเตอรี่

 7. ผู้ใช้สามารถหยุดการทำงานของเครื่องชาร์จได้ตลอดเวลาในขณะที่กำลังทำการชาร์จแบตเตอรี่ โดยการถอดปลั๊กไฟและถอดปากคีบออก

 

 

2. กรณีใช้สายไฟตาไก่ โดยสามารถใช้สายไฟตาไก่ต่อเข้ากับแบตเตอรี่แบบถาวร เพื่อความสะดวกในการชาร์จ

 

 1. เริ่มต้นด้วยการคลายน็อตที่ขั้วแบตเตอรี่ขั้วลบ แล้วจึงดึงขั้วลบของยานพาหนะออกจากแบตเตอรี่ก่อน เพื่อป้องกันการลัดวงจร

 2. นำสายไฟตาไก่สีดำต่อเข้ากับขั้วแล้วขันน็อตให้แน่น

 3. !!!ข้อควรระวัง ต้องถอดขั้วลบออกจากแบตเตอรี่ตามข้อ 1 ก่อนเท่านั้น ถ้าลูกค้าถอดน็อตขั้วบวกก่อนจะเกิดการช็อตของไฟฟ้า ทำให้เกิดการลัดวงจรขึ้นได้ จะเป็นอันตรายต่อลูกค้าและรถยนต์ของท่าน!!! 

 4. หลังจากนั้น ทำการคลายน็อตที่ขั้วบวกของแบตเตอรี่ แล้วใส่สายไฟตาไก่สีแดงได้ทันที โดยไม่ต้องเอาขั้วออกจากแบตเตอรี่

 5. ใส่ขั้วลบที่ถูกถอดออกจากแบตเตอรี่ในข้อ 1 กลับเข้าไปที่ขั้วลบของแบตเตอรี่

 6. ต่อสายไฟตาไก่เข้ากับเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ Alpha Charger

 7. เสียบเครื่องชาร์จเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า หลังจากนั้นหน้าจอจะแสดงแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ปัจจุบัน

 8. เลือกโหมดการชาร์จไฟ โดยกดปุ่ม Mode ที่ตัวเครื่อง หลังจากนั้นการชาร์จจะเริ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ

 9. ระหว่างการชาร์จ เครื่องจะระบุแรงดันไฟฟ้าและสัญลักษณ์แสดงการทำงาน

 10. เมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว จะมีสัญลักษณ์ FULL ปรากฎขึ้น

 11. หลังจากใช้งานเสร็จ ให้ทำการถอดสายไฟจากเต้ารับออกก่อน แล้วค่อยถอดเครื่องชาร์จออกจากสายไฟตาไก่

 12. ผู้ใช้สามารถหยุดการทำงานของเครื่องชาร์จได้ตลอดเวลาในขณะที่กำลังทำการชาร์จแบตเตอรี่ โดยการถอดปลั๊กไฟ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โหมดการชาร์จแบตเตอรี่ มีทั้งหมด 4 แบบ

        1. โหมดการชาร์จแบบช้า (SLOW) โหมดนี้จำกัดกระแสไฟไว้ที่ 1A เพื่อชาร์จแบตเตอรี่รถมอเตอร์ไซต์ได้อย่างปลอดภัย ใช้งานตัวเลือกนี้เพื่อชาร์จแบตเตอรี่ขนาดเล็ก (<20 Ah)

 

        2.โหมดการชาร์จแบบเร็ว (FAST) โหมดนี้ออกแบบมาสำหรับแบตเตอรี่รถยนต์หรือแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ 12V ขนาด 12 Ah ถึง 110 Ah หรือถึง 130 Ah สำหรับการบำรุงรักษา

 

        3. โหมดการชาร์จแบบ AGM/COLD โหมดนี้จะปรับแรงดันไฟฟ้าไปที่ 14.7 โวลต์ เพื่อชาร์จแบตเตอรี่ชนิด AGM หรือชาร์จแบตเตอรี่ในช่วงอากาศหนาวเย็น (น้อยกว่า 5 °C)

 

        4. โหมดการชาร์จ 6 V โหมดนี้ออกแบบมาสำหรับแบตเตอรี่ 6V ขนาด 12 Ah ถึง 110 Ah หรือถึง 130 Ah สำหรับการบำรุงรักษา

 

ความหมายของ Error ต่างๆ ที่เครื่องชาร์จตรวจสอบได้

     ตัวเครื่องสามารถตรวจสอบข้อผิดพลาดต่าง ๆ ของการชาร์จได้ โดยการแสดงสัญลักษณ์ขึ้นบนหน้าจอ มีด้วยกัน 4 แบบดังนี้

        F1 แสดงถึงการต่อเครื่องชาร์จเข้ากับแบตเตอรี่ผิดขั้ว หรือมีไฟฟ้าลัดวงจร หรือมีการต่อสายไฟไม่ครบวงจร แก้ไขโดยการสลับขั้วให้ถูกต้อง ตรวจเช็คการเชื่อมต่อให้แน่นทุกจุด

        F2 มีการถอดปลั๊กไฟฟ้า หรือขั้วต่อหลุดระหว่างทำการชาร์จ แก้ไขโดยเชื่อมต่ออุปกรณ์การชาร์จ เข้ากับแบตเตอรี่อีกครั้ง

        F3 แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่สูงเกินไป เช่น แบตขนาด 12 โวลท์ แต่เราใช้โหมด 6 โวลท์ของเครื่องชาร์จไปชาร์จแบตก้อนนั้น แก้ไขโดยการปรับเปลี่ยนโหมด ให้ตรงกับแรงดันของแบตเตอรี่

        F4 หมายถึงแบตเตอรี่ชำรุด หรือมีแรงดันไฟฟ้าต่ำมาก ต้องทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่

***หลังจากแก้ไขตามข้อแนะนำข้างต้นแล้ว ให้กดปุ่ม MODE อีกครั้งเพื่อเริ่มการชาร์จใหม่***